Jesteś na archiwalnej wersji serwisu.
Zapraszamy na nową stronę www.saveinvest.pl

Czy mogę kupić działkę przez pełnomocnika?

Tak istnieje możliwość kupna działki przez pełnomocnika. Do zawarcia takiej umowy wymagane jest notarialne pełnomocnictwo.

 • Jak ma wyglądać pełnomocnictwo?

  Pełnomocnictwo notarialne – może zostać sporządzone w dowolnie wybranej kancelarii notarialnej. Należy pamiętać o niezbędnych treściach, które winny się znaleźć w pełnomocnictwie, tj.:

  • do nabycia nieruchomości i udziału we własności nieruchomości,

  • do dokonania podziału nieruchomości,

  • do korzystania z nieruchomości (podziału quod usum) - na warunkach według uznania pełnomocnika,

  • do podziału geodezyjnego nieruchomości oraz do zniesienia współwłasności nieruchomości - na warunkach według uznania pełnomocnika,

  • do prowadzenia negocjacji i ustalania warunków transakcji,

  • do podpisywania aktów notarialnych i innych dokumentów, w tym do zawierania umów zobowiązujących i przenoszących opisane prawo oraz zawierania umów przedwstępnych w powyższym zakresie, a także do zmian i rozwiązywania tych umów - na warunkach według uznania pełnomocnika,

  • do reprezentowania mocodawcy przed wszelkimi urzędami, instytucjami, notariuszem i sądem oraz osobami fizycznymi i prawnymi, w tym organami samorządu terytorialnego, organami administracji rządowej i urzędem skarbowym, regulowania w jego imieniu wszelkiego rodzaju opłat, zobowiązań i należności, do odbioru wszelkich dokumentów, korespondencji, wszelkich przesyłek pocztowych oraz należności pieniężnych wynikających z zawartych umów oraz do składania wszelkich oświadczeń, wyjaśnień i wniosków w sprawach z wykonaniem tego pełnomocnictwa związanych, w tym do poddania się egzekucji w koniecznym zakresie.

  Pełnomocnik ma prawo udzielać dalszych pełnomocnictw, przy czym pełnomocnik może być drugą stroną lub pełnomocnikiem reprezentującym drugą stronę dowolnych czynności prawnych.

 • Pełnomocnictwo z zagranicy

  musi zostać sporządzone przez kancelarię notarialną funkcjonującą w danym kraju. Dodatkowo winno zawierać klauzulę apostille, która poświadcza dokument. W każdym kraju mogą być różne wymogi więc prosimy o wcześniejszy kontakt z nami.

  Po przygotowaniu pełnomocnictwa należy je przesłać faksem lub w formie załącznika pocztą elektroniczną na adres notariusza, u którego będziemy zawierać akt notarialny. Pełnomocnictwo musi zostać przesłane przynajmniej 10 dni przed terminem sporządzania aktu, co umożliwi weryfikację jego treści pod kątem możliwości zawarcia aktu notarialnego na jego podstawie. Powyższą procedurę należy wykonać ze szczególną starannością.

Odpowiedź była pomocna? Poleć ją! Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? skontaktuj się z nami! »
Wartościowe informacje na Twojego maila:

Szukasz najlepszej działki? Bezpłatna pomoc specjalisty

Zadzwoń 500 210 600, lub wypełnij formularz - oddzwonimy do Ciebie!

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o.
Informacja o administratorze

Nasi Partnerzy:

Działka w Krakowie | Inwestowanie w nieruchomości | Mielno Molo
informacja o cookies